ELICE VAKCINA növényegészség megőrző vakcina

Növényi alapú, növény egészségmegőrző biostimulátor

 • Gyógynövény kivonat, amely fokozza a növények önvédelmét, támogatja, hogy a növények a saját egészségüket megőrizzék.

Mik a várható eredmények?

 • Károsítók (kórokozók) fertőzésének akadályozása, mérséklése (pl. monília, szürkepenész, szívó kártevők stb.).
 • Hatékonyabb tápelem beépülés, szöveti állomány erősödése.  A levél és termés viasz rétege minőségében is változik.
 • Csökken a fajlagos vízfelhasználás, növény aszálytűrése javul.
 • Kedvező beltartalmi változások, rendezettebb növényi anyagcsere. Növekszik a cukrosodás, ezzel változik a szénhidrát képződés, s annak minősége is.
 • Stabilabb és kiegyenlítettebb méretű termés.
 • Jobb eltarthatóság, tárolhatóság.
 • Vitamin és ásványi anyag tartalom növekszik.
 • Íz és zamatanyag javulása.
 • Kiegyenlítettebb, piacképes méretű termés a sokmagvúaknál, összetett virágzatúaknál.

Elice Vakcina gyógynövény alapú növény-egészégmegőrző készítmény leírás

Az ELICE VAKCINA  gyógynövénykivonat koncentrátumokat tartalmazó növénykondícionáló készítmény.

ELICE VAKCINA fokozza a kultúrnövény terméshozamát, erősíti a kultúrnövény önvédelmét, felkészíti a kultúrnövényeket a különféle kórokozók támadására és az abiotikus stresszre.

Az ELICE VAKCINA növénykondícionáló készítményben levő gyógynövénykivonatok a kultúrnövényben olyan immunválaszokat váltanak ki, amelyek hasonlóak a kultúrnövényekben a kórokozók okozta betegségekkel szembeni immunválaszokhoz, így a gyógynövények hatására a kultúrnövények a kórokozó támadások ellen már felkészültebben tudnak védekezni.

ELICE VAKCINA gyógynövény összetevői a kultúrnövényben a gomba-, baktérium-, vírus fertőzés, ill. abiotikus stressz okozta immunválaszokat válthatnak ki. Az ELICE VAKCINA hosszútávú alkalmazása a növény szempontjából tartós védelmet biztosít, amely továbböröklődhet a további növénygenerációkra.

kísérleti eredmények https://elicevakcina.blogspot.com/

Alkalmazási ajánlások

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra kondícionálására, ellenálló képességének fokozására. 10-30 g/ha mennyiségben, 400 liter/ha vízmennyiséggel kijuttatva szaktanácsadásnak megfelelően. illetve annak hiányában az alábbi időpontokban. 

 • szántóföldi és zöldség kultúrákban 2 alkalommal, virágzásban majd terméséréskor,
 • gyümölcsültetvényekben 3 alkalommal, virágzásban, majd terméséréskor még kétszer,
 • szőlő ültetvényekben 2 alkalommal, virágzásban, majd terméséréskor.
 • palántanevelés során, 3-4 nappal kiültetés előtt.
 • káposztaféléknél 1-4 valódi levél kialakulása után.

Szántóföldi kijuttatás: A permetléhez 2 l/ha tapadásfokozó adalékot kell tenni. A törzsoldat elkészítéséhez először a tapadásfokozó és víz 1:1 arányú emulzióját (2+2 liter) szükséges elkészíteni ehhez kell intenzív keverés mellett az ELICE VAKCINA gyógynövénykivonat 20 g/ha javasolt. mennyiségét betölteni, majd szükséges vízmennyiséggel kiegészíteni.

Szántóföldi kijuttatásnál 1 hektárhoz (20 g) szükséges vízmennyiség (max. 400 liter)

Drónos kijuttatás: A permetléhez 2 l/ha tapadásfokozó adalékot kell tenni. A törzsoldat elkészítéséhez először a tapadásfokozó és víz 1:1 arányú emulzióját (2+2 liter) szükséges elkészíteni ehhez kell intenzív keverés mellett az ELICE VAKCINA gyógynövénykivonat 20 g/ha javasolt. mennyiségét betölteni, majd szükséges vízmennyiséggel kiegészíteni

Drónos kijuttatásnál 1 hektárhoz (20 g) szükséges vízmennyiség (40-50 liter) Kijuttatás ULV (ultra low volume) porlasztással javasolt.

Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal ne juttassuk ki egy menetben.

Kijuttatás után figyeljük a vakcina hatását, és csak akkor juttassunk ki rovar-, vagy gombairtószert ha az állomány mutatja, hogy szükséges.

Veszélyességi besorolás az 1272/2008/EK rendelet alapján

GHS piktogram –

Figyelmeztetés: –

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P102                           Gyermekektől elzárva tartandó

P264                           A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

P270                           A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni

P280                           Védőkesztyű/védőruha/arcvédő (3 típus) használata lkötelező

P302+P352                HA BŐRRE KERÜL : Lemosás bő vízzel

P305+P351+P338      SZEMBE KERÜLÉS             esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P362+P364                            A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.

P501                           A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Elsősegély nyújtási eljárás:

Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani.

Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Környezetvédelmi előírások:

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Tűz- és robbanás veszélyességi besorolásnem jelölésköteles.

Csomagolás,

Kis és nagy felhasználás szerint:

 • Csomagolóanyag, töltősúlyok: 1,2 grammos műanyag ampulla, 10, 20, 100, 200 grammos sötétszínű üveg

Hatóanyag: Gyógynövények kivonata

Alapanyagok:  gyógynövények kivonata, napraforgó lecitin

Küllem: zöldessárga színű, jellegzetes szagú, méz sűrűségű szuszpenzió

Paraméter ÉrtékMegengedett eltérés
pH (eredeti anyagban) 4,6+/- 0,5
sűrűség (kg/dm3) 0,96+/- 0,1
szárazanyag tartalom (m/m%)legalább51,0 
szerves anyag tartalom (m/v%)legalább50,0 

A hatóanyag-előállítás szuperkritikus folyadék extrakcióval (SFE) történik

Engedély száma: NÉBIH 6300/603-2/2022

Az engedély érvényessége: 2027. június 21.

Vámtarifaszám:  510200

Ökogazdálkodásban felhasználható Bioengedély száma: 6300/1687-2/2020 NÉBIH

Eltarthatóság: száraz hűvös, de fagymentes, fénytől védett fedett helyen eredeti zárt csomagolásban. 2 év

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 0 nap

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Ártalmatlansági vizsgálat:   Méhek, madarak és emlősök számára ártalmatlan

Gyártó: Gyógynövénykutató Intézet Kft. 2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4.

Forgalomba hozza: Natur Salus Kft. 2013 Pomáz Nyár utca 17/a